56

 

 

 

 

 

 

 

Az 1970-es években kezdődött a megyei szintű tanulmányi versenyek, vetélkedők meghirdetése általános iskolai tanulók részére.
A középiskolások részére az 1990-es években "Találkozásom a tudománnyal" címmel többször volt esszéíró pályázat.
Szintén a 90-es években karolta fel a megyei TIT a Kalmár László Matematika, a Hevesy György Kémia, a Teleki Pál Földrajz-
-földtan és a Herman Ottó Biológia országos versenyek megszervezését az iskolai háziversenyektől a megyei döntökig. Később
a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti versennyel bővült a kör.
Az 1999-ben indult Múltidéző c. humán tudományokat népszerűsítő kiadványunk olvasói számára levelezős feladatmegoldó
versenyt hirdettünk meg minden évben.
 
Versenyzők a 70-es években,
 
és a közelmúltban
 
Feladatjavítás közben