A kupolában lévő Reinfelder-Hertel refraktorral napnyugta után
az éjszakai égbolt látványosságait lehet megfigyelni:
 
          - a Hold krátereit, hegyeit és tengereit,
          - a bolygókat és holdjaikat,
          - a fényesebb kisbolygókat,
          - a kettős- és változó fényű csillagokat,
          - a nyílt- és gömbhalmazokat,
          - a Tejút érdekes területeit,
          - a fényesebb galaxisokat és ködöket,
          - az időnként feltűnő fényesebb üstökösöket,
          - a spektroszkópokkal a fényesebb csillagok színképét.
 
 
Egyéb megfigyelések és mérések:
 
          - a fényesebb égitestek helyzetének mérése szextánssal és kvadránssal,
          - meteorok megfigyelése a meteoroszkóppal,
          - a helyi idő meghatározása századeleji módszerrel.
 
 
Tudományos igényű észlelések korhű környezetben
 
          Az interaktív múzeum adta lehetőségeket kihasználva látogatóink korhű környezetben nyerhetnek
          betekintést az egykori csillagászok munkájába.
          A kupolában lévő több mint 100 esztendős Reinfelder-Hertel refraktorral és a hozzá tartozó eszközökkel
          végezhetnek tudományos igényű észleléseket. A megfigyeléseiket az észlelőlapokon kell dokumentálni.
          A tudományos feldolgozáshoz szükséges egyéb adatok (hely, időpont, megfigyelési körülmények,
          műszeradatok, stb.) rögzítését és az egyszerű számításokat a dolgozószobában, Posztoczky Károly
          karosszékében is elvégezhetik.
 
 
"Milyen messze lehet látni a távcsővel?" hangzik el gyakran a kérdés.
 
          - kiváló légköri viszonyok mellett, a 384000 km átlagos távolságban keringő Hold felszínén meg lehet
            pillantani a 2-3 km-es sziklákat, vagy krátereket is.
          - a Mars hósapkáit 50-70 millió km-ről remekül láthatjuk.
          - a Szaturnuszt és gyűrűjét akár 1,5 milliárd km-es távolságból is vizsgálhatjuk.
          - a Sarkcsillagról 680 évvel ezelőtt indult el az a fénysugár, amely most ér ide, tehát 680 fényévnyire
            van tőlünk. (680 fényév = 6.430.000.000.000.000 km = 6430 billió km)
          - az Androméda galaxist (Androméda-köd) 2,2 millió fényévnyi távolságból szemlélhetjük, de akár
            60-80 millió fényévnél messzebb lévő galaxisokat is megláthatunk.