2009. szeptember
Projektötletet nyújtottunk be a Norvég Civil Támogatási Alap III. körének első fordulós kiírására
"Interaktív csillagászati múzeum a tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban" címmel.
 
2009. november
Projektötletünket a kiírók alkalmasnak találták arra, hogy részletesen kidolgozva benyújtsuk.
A 832 beadott pályázati ötlet közül bekerültünk a 198 megvalósíthatónak ítélt közé.
 
2009. december
Benyújtottuk kidolgozott pályázatunkat.
 
2010. február 24.
Pályázatunkat nyertessé nyilvánították!!! A beérkezett 172 érvényes pályázatból 63-at értékeltek megvalósításra és támogatásra érdemesnek.
 
2010. március 2.
Megbeszélést tartottunk arról, mit kell tennünk, hogy a szakipari munkákat segítve minél hamarabb létrejöjjön a Múzeum.  képek>>
 
2010. március 6.
A leendő dolgozószobát kipakoltuk és leszereltük a kupolában lévő nagytávcsövet.  képek>>
 
2010. március 11.
V-Zol Kft. elkezdte a szakipari munkát. Elbontották a kupola fadobogóját.  képek>>
 
2010. március 12-16.
Elkészült a nagytávcső alapzatának vasbetontömbje.  képek>>
 
2009. március 17.
A födémet kibontották és elkezdték a vasbetonoszlop építését.  képek>>
 
2010. március 19.
Elkészült a dolgozószoba aljzatbetonozása, befalazták az egyik ajtót.
Az oszlop délben plafonig ér, estére pedig már a kupolában végződik.  képek>>
 
2010. március 20-21.
A múzeumi helyiségekben a villanyszerelési munkákat készítettük elő. Kivéstük a falakban a vezetékek helyét.
Polt István (aki nem csak szakkörös, de villanyszerelő is) volt a szakember.  képek>>
 
2010. március 24.
A távcsőalapzat oszlopát feltöltötték betonnal, majd helyére került a távcsőállvány fogadó acéllemeze.
A vezetékek vakolásával is végeztek.   képek>>
 
2010. március 26-29.
Elkezdték megépíteni a kupola megfelelő magasságú padlózatát.   képek>>
 
2010. március 30.
Elbontották a csigalépcsőt és a dolgozószoba falait előkészítették a festéshez.  képek>>
 
2010. március 31.
Kerti Károly, a Kuny Domonkos Múzeum munkatársa a képek és installációk, valamint a bútorok elhelyezését tervezte meg.   képek>>
 
2010. április 1-6.
Megépült az átfordított csigalépcső.
Erre azért volt szükség, hogy a kupolahelyisében lévő fa dobogóról a távcsőbe nézni minden irányból kényelmesen lehessen.  képek>>
 
2010. április 7-13.
Elkészült a fa dobogó burkolata, a lég- és fényzáró feljárati ajtó, valamint kész lett a kupola glettelése és a dolgozószoba festése is.  képek>>
 
2010. április 15.
Megvásároltuk a dolgozószoba padlóburkolásához szükséges szalagparkettát.
 
2010. április 16.
Lefestették a csigalépcsőt.  képek>>
 
2010. április 15 - május 14.
A hagyaték eredeti fotográfiáit bekereteztettük.
Elkészíttettük a dolgozószobát és a kupolahelyiséget díszítő nagyméretű installációkat.
Megterveztük a színes ismertető kiadványt és az információs táblát.
Tagtársuntól, Szilva Ildikótól ajándékba kaptunk egy több mint 100 esztendős kovácsoltvas csillárt, amelyet a dolgozószobában helyezünk el.
 
2010. április 23-24.
"100 óra csillagászat" címmel távcsöves bemutatókra települtünk ki.a Kossuth térre, majd másnap a Pötörke Malom melletti tópartra.  képek>>
 
2010. május 7-13.
Két hónapnyi keresés után régiségkereskedőknél ráakadtunk a régi családi fotókon látható bútorokra.
A bútorok mellett megvásároltunk több olyan tárgyat, amely egy korabeli dolgozószobában volt (lehetett), ezekkel téve majd teljessé a hangulatot.
A bútorokat és régi tárgyakat Kerti Károly műhelyébe szállítottuk felújításra.
 
2010. május 11.
Április 26-án az áramszolgáltató helyszíni ellenőrzést tartott, kifogásolta a villanyóra szekrényben lévő nem szabványos (több mint 35 éves)berendezéseket. Ezért egy villanyszerelővel megcsináltattuk, nehogy kikapcsolják az áramot...   képek>>
 
2010. május 17.
Székesfehérváron került sor a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán támogatott szervezetek időközi regionális találkozójára. Néhány projekt bemutatása mellett tájékoztattak a pénzügyi beszámolók rendjéről és a végrahajtással kapcsolatos tudnivalókról.
 
2010. május 19.
Kipakoltuk a dolgozószobát, hogy a szalagparkettát le tudjuk fektetni. Portalanítottuk a bútorokat, a távcsövet és a csigalépcsőt.  képek>>
Elektronikus levélben meghívtuk a norvég nagykövet asszonyt, valamint a Kárpátok és az Ökotárs alapítványok képviselőit a június 12-i
megnyitóra. A nyomtatott meghívót a visszajelzéseik figyelembe vételével szerkesztjük meg. Tata polgármestere Michl József jelezte, hogy részt fog venni a megnyitón.
 
2010. május 20.
Egyesületünk közgyűlése határozatot hozott arról, hogy a múzeum fenntartását és működtetését a projekt befejezését követő 5 évig biztosítani fogja.
 
2010. május 25.
Folytattuk a takarítást és megpucoltuk a műszereket. "Az égiek szivárvánnyal köszöntöttek."  képek>>
 
2010. május 26.
Leraktuk a dolgozószoba padlóját.  képek>>
 
2010. május 27.
Az első kortörténeti felkészítő előadást Fehér Csaba, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa tartotta meg  "A társadalmi felemelkedés lehetőségei Posztoczky Károly korában" címmel.  képek>>
Az előadásra a tatai várban biztosított helyet a múzeum. Ezúton is köszönjük!
 
2010. május 28.
A második felkészítő előadást Schmidtmayer Csaba, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa tartotta meg "Posztoczky Károly korának néprajza" címmel, szintén a várban.  képek>>
 
2010. május 28-30.
Végeztünk a villanyszerelési munkákkal.  képek>>
Elkészítettük a kupola sarokszekrényét és felszereltük az ablakok helyére a képtartó táblákat.  képek>>
Az egykori csigalépcsőt takaró lambériát az előtérben állítottuk fel, és így lett egy raktárunk is.  képek>>
Ismét takarítottunk és felkerült az előadóterem függönykarnisa is.  képek>>
 
2010. május 31.
Bartha Lajos előadást tartott Posztoczky Károlyról, a műkedvelő csillagászról és meteorológusról.
Ezután még Vértes Norbert megvarrta az előadóterem függönyeit...  képek>>
 
2010. június 1.
Bartha Lajos második előadásán Posztoczky kortárs amatőrcsillagászainak munkásságáról beszélt. képek>>
Ezt követően a Jázmin iskola kisdiákjait fogadtuk (sajnos az ég addigra beborult.). képek>>
Késő este amíg Vértes Norbert felrakta a függönyöket, Jakab Mihály és Nagy Sándor a nagytávcső állványát erősítették fel a talapzatra.   képek>>
 
2010. június 3.
Fenyvesi János és Mudrok Béla kifestette a kupolahelyiséget.
Postáztuk a június 12-re szóló meghívókat.
 
2010. június 4.
Fenyvesi János tisztasági festést végzett az előtérben.
A csillagdára felszereltük az információs táblát.
Kövesdi Mónika és Kerti Károly berendezte a dolgozószobát. Képek kerültek a kupla falára is.   képek>>
 
2010. június 5.
Polt István fafaragásait az előadóteremben helyeztük el. A képek Galileo Galileit, Posztoczky Károlyt és dr. Kulin Györgyöt ábrázolják.
Este a nagytávcsővet felszereltük és beállítottuk..  képek>>
 
2010. június 7.
Kövesdi Mónika tartott felkészítő előadást a századforduló lakberendezési szokásairól.   képek>>
 
2010. június 8.
Dr. Hegedűs Tibor meghozta a várva-várt Hidrgén alfa szűrőt. Előadást tartott a H-alfa szűrő használatáról és a szűrővel történő megfigyelésekről.
Használatát a gyakorlatban is bemutatta.  képek>>
 
2010. június 10.
Tata Város Önkormányzata határozatot hozott arról, hogy a csillagvizsgáló épületét a projekt befejezését követő 5 évig nem kívánja másra használni és hasznosítani.
 
2010. június 11.
Elkészült a nyári színes információs szóróanyag.
 
2010. június 12.
Hivatalosan megnyílt a TIT Posztoczky Károly Interaktív Csillagászati Múzeum.
Délután az okuláron keresztül elkészült az első protuberancia fotó is.  képek>>
 
2010. június 10-től
A tatai és megyei nyomtatott és elektronikus sajtó mellett számtalan internetes oldalon lehet (lehetett) olvasni az interaktív csillagászati múzeum megnyitásáról. Az itt közölt linkeken elérhetők azok az anyagok, amelyek a valóságnak megfelelő információk alapján készültek.
Sajnos volt olyan, magát újságírónak valló cikkíró (szerencsére csak egy), akinek elég sok tényként közölt állítása finoman fogalmazva
"nem felelt meg a valóságnak", és ezeket "nem tudományos értekezésnek, hanem az "olvasmányosság érdekében alkalmazott"
 "újságírói nyelvezet"-tel magyarázta...
 
2010. június 19.
A Kuny Domokos Múzeummal közösen rendeztük meg 16 órától a Múzeumok Éjszakáját.
A vendégkönyvbe 148 aláírás és egy óvodai jel rajza került.  képek>>
 
2010. június 22.
Családok jönnek egymás után a csillagdába...  képek>>
 
2010. június 28.
Az árvíz sújtotta Gesztely községből Tatára érkezett gyermekek ellátogattak csillagdánkba is.   képek>>
 
2010. június 29.
Ismét jönnek családok a csillagdába...   képek>>
 
2010. július 1.
A tatai kistérség civil szervezetinek és szálláshelyeinek postáztuk színes információs szóróanyagunkat.
 
2010. július 5-9.
Helyszíni felvételek készültek a referenciafilmhez.   képek>>
 
2010. július 9. és 12.
A tatai napközistábor gyermekei jöttek a csillagdába.   képek>>
 
2010. augusztus 3.
Baráti társaságok is jönnek a csillagdába.  képek>>
 
2010. augusztus
A Természet Világa c. folyóirat augusztusi számában kétoldalas, képekkel illusztrált cikk jelent meg Kovaliczky István tollából, "Egy csillagda interaktív múzeummá alakul" címmel. A lap hátsó borítóján színes képválogatás látható a múzeumról és a csillagdáról. Végre egy olyan cikk -ráadásul a legpatinásabb tudományos folyóiratban-, amely nem tartalmaz valótlan állításokat. Itt olvasható>>
 
2010. szeptember 21.
A tatai kistérség civil szervezetinek, szálláshelyeinek, művelődési intézményeinek, valamint a megye közoktatási intézményeinek és csillagászati tagszervezetünk tagjainak postáztuk őszi színes információs szóróanyagunkat.
 
2010. szeptember 24.
Ismét nyitva tartottunk a Kutatók Éjszakáján.
Este 7 órától fél 11-ig folyamatosan érkeztek a kiváncsiskodók. Az udvaron szakköri tagjaink minden távcsövére szükség volt, hogy a Holdat és a
Jupitert a holdjaival mindeki megnézhesse. A kitartó látogatók megvárták, amíg tömeg csökken, hogy minél több égi objektumot is megnézhessenek.
A múzeumban is folyamatosan kellett kielégíteni a látogatók kíváncsiságát. A remek időjárás és a nagyszámú látogató miatt a fotógalériánk hiányos,
hiszen a fotósnak is volt dolga épp elég...
 
2010. szeptember 26.
Részt vettünk a Norvég Nagykövetség támogatásával Pécsett megrendezett utcafesztiválon.
Sajnos a borús, esős időjárás miatt a Nap távcsöves bemutatása elmaradt, és csak 10-15 percnyi idő volt, hogy a szerencsések a főtéri toronyórát
távcsövön keresztül megnézhessék. Esernyővel érkezett sátrunkhoz Siri Ellen Slatner nagykövet asszony is, aki szívesen kipróbálta az Eble-féle
kvadránssal és a lézerres műcsillaggal végzhető mérést. Délig -amikor is megindult a zápor- legalább 150 látogató jött standunk közelébe.
Mindenkinek adtunk színes ismertető kiadványunkból és csillagtérképünkből, és mindenkit meghívtunk Tatára. A kíméletlen időjárás miatt 1 óra
körül összepakoltunk és az utolsók között hagytuk el sátrunkat.
 
2010. október 11-12.
A Kőkúti Általános Iskola 479 tanulója (!) látogatott el a csillagdába, akiket Fenyvesi János, Jakab Mihály, Juhász András, Kovaliczky István,
Nagy Sándor, Polt István és Suhai Kristóf fogadott. A dolgozószobában, az előadóteremben és a kupolában az osztályok csoportokra bontva,
forgószinpad szerűen kerültek sorra. Az épületen kívül várakozók az udvaron felállított távcsövekbe nézhették meg a Napot, és a Gerecse
hegyvonulatait.   képek>>
 
2010. október 12.
A Kőkúti Általános Iskola tanulóit a tatai nyugdíjas klub követte. Miután az udvaron kivárták sorukat, ők is forgószinpad szerűen csoportokba
osztva hallgattak előadást, tekintették meg a dolgozószobát, és megvizsgálhatták a Napot a H-alfa szűrőn keresztül.  képek>>
 
2010. október 15.
A tatabányai Sárberki Általános Iskola 6. évfolyamos tanulóit fogadtuk.   képek>>
 
2010. október 15-16.
A "100 óra csillagászat" című kitelepüléseink a roszz időjárás miatt elmaradt.
Ennek ellenére 16-án a tóparton néhányan mégis megjelentek.   képek>>
 
2010. október 18.
A nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola tanulóit fogadtuk.   képek>>
 
2010. október 19.
Ismét jönnek családok a csillagdába...   képek>>
 
2010. október 22.
A nagyigmándi Pápay József Általános Iskola csillagászati szakköre látogatott el a csillagdába.    képek>> 
 
2010. október 23.
A budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium tanulóit és családtagjaikat fogadtuk.   képek>>
 
2010. október 29.
A szákszendi általános iskola tanulóit fogadtuk.    képek>>
 
2010. október 31.
Benyújtottuk a pályázat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, amelyeket novemberben elfogadtak.