A kupolában lévő Reinfelder-Hertel refraktorral napközben
a Nap felszíni jelenségeit lehet megfigyelni:
 
          - egyszerű fényszűrőkkel a napfoltokat (középső kép) és a fáklyamezőket,
          - hidrogén-alfa szűrővel a napkitöréseket és a protuberanciákat (alsó kép),
          - spektroszkópokkal pedig a Nap színképét.
 
A hidrogén-alfa szűrőről és a protuberanciákról
          A csillagászok még 100 évvel korábban is expedíciókat szerveztek távoli országokba, hogy egy-egy
          napfogyatkozást meg tudjanak figyelni. Többek között csak ekkor voltak láthatók pl. a protuberanciák.
          Később kidolgoztak olyan megfigyelési módszereket és eszközöket, amelyekkel bármikor megfigyelhetővé
          váltak a protuberanciák, de ezek elég nehézkesek voltak, így nem terjedtek el.
          Igazi áttörés akkor következett be, amikor már sikerült olyan fényszűrőket előállítani, amelyek a színkép
          csak nagyon keskeny tartományát engedték át. Ilyen a hidrogén-alfa szűrő is, amely a 656 nm-es
          hullámhosszon "dolgozik". Ezeknek a szűrőknek az ára azonban "csillagászati" volt, ezért csak a napfizikai
          obszervatóriumok használták.
          Az ezredforduló tájékán jelentek meg a kisebb csillagvizsgálók és a módosabb amatőrcsillagászok számára
          is megfizethető árú hidrogén-alfa szűrők.
          2010-ben mi is beszereztünk egyet, hogy bármikor meg lehessen csodálni a protuberanciákat és ne
          kelljen megvárni a következő, Magyarországról is látható napfogyatkozást (2081. szeptember 3.).
          A protuberancia a latin nyúlvány, kitüremkedés szóból ered. A Nap felszínéből kiemelkedő mágneses
          erővonalak mentén látható gáznyúlványok akár több 100 ezer km-esek is lehetnek.
          A nyugodt protuberanciák akár hetekig is "élnek", alakjuk alig, vagy nagyon lassan változik.
          Az aktív, vagy robbanó protuberanciák alakja nagyon gyorsan változik, sőt előfordul, hogy ezek anyaga
          kirepül a bolygóközi térbe.
 
Egyéb megfigyelések és mérések:
 
          - a helyi idő meghatározása századeleji módszerrel,
          - mérések szextánssal.
 
 
Tudományos igényű észlelések korhű környezetben
 
          Az interaktív múzeum adta lehetőségeket kihasználva látogatóink korhű környezetben nyerhetnek
          betekintést az egykori csillagászok munkájába.
          A kupolában lévő több mint 100 esztendős Reinfelder-Hertel refraktorral és a hozzá tartozó eszközökkel
          végezhetnek tudományos igényű észleléseket. A megfigyeléseiket az észlelőlapokon kell dokumentálni.
          A tudományos feldolgozáshoz szükséges egyéb adatok (hely, időpont, megfigyelési körülmények,
          műszeradatok, stb.) rögzítését és az egyszerű számításokat a dolgozószobában, Posztoczky Károly
          karosszékében is elvégezhetik.