Nyelvvizsga

Tatabányán az államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére angolból 2001. júniusától, németből pedig 2003. augusztusától van lehetőségVizsgarendszerünk a TELC (The European Language Certificates)

Vizsgaidőpontok 2020-ban:

  • Április 24. (szombat) (jelentkezési határidő: március 23.)
  • Május 15. (szombat) (jelentkezési határidő: április 13.)
  • Augusztus 28. (szombat) (jelentkezési határidő: július 27.)
  • Október 16. (szombat) (jelentkezési határidő: szeptember 14.)
  • November 20. (szombat) (jelentkezési határidő: október 19.)

A vizsgák leírása, felépítése, tartalma, valamint a vizsgaeredmények a www.telc.hu oldalakon találhatók.
On-line jelentkezés a vizsgára a TELC honlapján: www.telc.hu

Bizonyítványok átvétele
A bizonyítványok a részletes eredménylappal együtt vehetők át Székházunkban (Tatabánya, Kossuth L. u. 106.) hétfőtől péntekig 8.00-15.30 között.

Rövid tájékoztató a TELC nyelvvizsgáról

Vizsgaközpont:

telc Hungary Nonprofit Kft. (1132 Budapest Váci út 22?24.)
www.telcvizsga.hu, info@telcvizsga.hu
Tel.: (30) 15-16-170

Vizsgahely:

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület (Tatabánya, Kossuth Lajos u. 106.)
www.titkom.hu, nyelv.tit@titkom.hu
Tel.: (34) 310-622

A telc nyelvvizsgára 32 nappal a vizsgaesemény előtt kell jelentkezni. A vizsgajelentkezés a Vizsgaközpont honlapjának jelentkezési felületén online módon történik (JELENTKEZÉS kiválasztásával). Az online jelentkezés regisztrációból és jelentkezésből áll. A vizsgadíj kiegyenlítése banki átutalással történik, s a befizetést igazoló bizonylatot fel kell tölteni az online jelentkezési felületre.

A vizsgadíjat egy összegben kell befizetni, részletfizetésre nincs lehetőség.

A jelentkezési határidőt követően lehetőség van úgynevezett pótjelentkezésre a vizsga előtti 22. napig pótdíj befizetésével.

A vizsgadíjakról a számlát a Vizsgaközpont állítja ki online digitális formában, amelyet mindenki a saját felületéről tölthet le.

Online jelentkezéskor a vizsgázó e-mailben legkésőbb másnapig visszaigazolást kap jelentkezése elfogadásáról. 10 nappal a vizsga előtt elektronikus úton (e-mailben) kapnak értesítést a vizsgabeosztásról attól a vizsgahelytől, ahova jelentkezésüket benyújtották. Az értesítő tartalmazza a vizsgázói kódot, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázónak ellenőrizni kell az értesítőben szereplő személyes adatait. Elírás esetén a hibát jeleznie kell a vizsgahelynek.

A vizsgázó a vizsgától való visszalépési szándékát az info@telcvizsga.hu címre írt emailben kell jelezze a Vizsgaközpontnak az által meghatározott határidőig. Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult. Vizsgahalasztásra nincs lehetőség!

A nyelvvizsgák díjai, pótdíjak:

Vizsga szintje Komplex Írásbeli Szóbeli
B1 (alapfok) 26.000 Ft 18.000 Ft 17.000 Ft
B2 (középfok) 32.500 Ft 22.000 Ft 21.000 Ft
C1 (felsőfok) 34.000 Ft 23.000 Ft 22.000 Ft
Pótjelentkezés (a vizsgát megelőző 32-22.napig): + 6.000 Ft

A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni:

  • ÉRVÉNYES azonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
  • ceruzát és radírt,
  • innivalót (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack). Az italos palackról a címkét, ha van, el kell távolítani.

A vizsgán (sem az írásbeli, sem a szóbeli ideje alatt) semmiféle segédeszköz nem használható (pl. szótár). Bárminemű segédeszköz használata a vizsgától való kizárást vonja maga után.

A vizsgaeredményeket a Vizsgaközpont a saját honlapján a nyelvvizsga után 30 napon belül hozza nyilvánosságra.
A részletes vizsgaeredmény nyomtatott formában a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt kerül a vizsgázó számára átadásra. A vizsgaközpont a sikeres vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül köteles a vizsgázók részére kiadni a vizsgabizonyítványt

A vizsgázók a nyelvvizsga-bizonyítványokat az illetékes vizsgahelyen ügyfélszolgálati időben személyesen vehetik át érvényes személyazonosító igazolvány felmutatásával. A vizsgaeredményről a vizsgahely telefonon felvilágosítást nem adhat!

A vizsgahely a vizsgázók számára igény szerint 30, illetve 60 órás vizsgára felkészítő tanfolyamot, illetve rendszeresen próbavizsgát szervez, melyről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton (TIT Tatabánya, Kossuth u. 106., tel.: 34/310-622).