Targoncavezető és gépkezelő tanfolyamok

A gépkezelő jogosítvány megszerzésének feltételei:

 • 18. életév betöltése
 • egészségügyi alkalmasság (orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasság igazolása)

Elméleti képzés:

Az elméleti képzés csak tantermi formában 24 tanóra (3 x 8 tanóra) keretében végezhető. Az elméleti képzés alóli felmentés a FELMENTÉSEK bekezdésben leírtak szerint lehetséges.

1. tanfolyami modul:
 • Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle)
 • 8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)
2. tanfolyami modul:
 • Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle)
 • 8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)
3. tanfolyami modul:
 • Szakirányú gépspecifikus ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén minden egyes gépcsoport esetén el kell végezni, és vizsgát tenni belőle)
 • 8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)

Gyakorlati képzés:

 • Gépkezelési gyakorlat gépcsaládonként
 • Géptípustól függően 2-8 tanóra (1 tanóra 45 perc)
 • Munka-, és balesetvédelmi ismeretek
 • 1 órás képzés tanteremben vagy gyakorlati helyszínen (1 tanóra 45 perc)

Elméleti vizsga:

 • Elméleti vizsgát azon tárgyakból kell tenni, amiből a hallgató köteles volt az elméleti tanfolyamon részt venni.
 • A vizsga teljesítéséhez a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) által kiadott Tantervi és Vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti kérdéssorból tételt húzva szóban kell felelni.
 • A hallgatónak annyi tételt kell húznia, ahány gépcsoportból kíván vizsgát tenni, plusz további 2 tételt az elméleti képzés két általános tantárgyából.
 • A szóbeli feleletek minősítése “megfelelt”, vagy “nem felelt meg”.
 • Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.
 • Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen rész ismétlendő.

Gyakorlati vizsga:

 • A KAV által kiadott Tantervi és Vizsgakövetelményekben meghatározott gyakorlati vizsgafeladat végrehajtása, amelyet a vizsgabizottság előtt kell teljesíteni.
 • A gyakorlati vizsgafeladat minősítése “megfelelt”, vagy “nem felelt meg”.

A gépkezelői képzésekre vonatkozó jogszabályok:

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

Felmentések:

 1. Teljes elméleti felmentés (az 1., a 2. és a 3. tanfolyami modulból)
  Az ITM Rendelet figyelembe veszi a korábban megszerzett szakképesítéseket oly módon, hogy a szakképesítés megszerzését követő újabb jogosultságok megszerzése esetén a rész- vagy teljes tanfolyami, illetve a vizsga alóli felmentés lehetőségét kínálja.
  Azon leendő gépkezelők részére, akik új gépcsoport vizsgát kívánnak tenni, és rendelkeznek könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó építő- és anyagmozgató gépkezelői OKJ bizonyítvánnyal, a Rendelet teljes felmentést biztosít a leendő képzés és vizsga elméleti részei alól.
  Tehát bármilyen leendő elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól a könnyű-, és nehézgépkezelői végzettség teljes körű felmentést ad, ám az építő-, és anyagmozgató OKJ szakképesítés már csak a gépcsoporton belüli felmentést teszi lehetővé.
  Például, ha valaki targoncavezetői OKJ szakképesítéssel rendelkezik és új típusú vontató targonca jogosítványt kíván szerezni, akkor az új képzés elméleti része és a hozzá kapcsolódó vizsga elméleti része alól teljeskörű felmentést kap a korábbi szakképesítés megléte okán.
 2. Részleges felmentés (az 1. és a 2. tanfolyami modulból)
  Azok a tanfolyami résztvevők, akik a leendő vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek, a tanfolyam és a hozzá kapcsolódó vizsga 2 moduljából felmentésben részesülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy gyakorlati képzés alóli felmentés nem lehetséges, előzetes beszámítására nincs mód, gyakorlatot igazoló lap kiállítására a jogalkotó nem biztosított lehetőséget.
A korábban megszerzett gépkezelői jogosítványok érvényben maradnak.

Tanfolyami díjak:

 • tartalmazzák az elméleti és gyakorlati képzés díját, valamint a vizsgadíjat,
 • nem tartalmazzák az esetleges gépbérlet árát (a gépet a vizsgázó munkáltatója is biztosíthatja),
 • nem tartalmazzák a pótórák árát
 • A pillanatnyi gépbérlet és pótóra árakról érdeklődjön e-mail-ben vagy telefonon -> Kapcsolat

Teljes elméleti felmentéssel:
– egy gépcsoport esetén: 25 000 Ft
– további gépcsoport esetén egy vizsgán belül: 15 000 Ft

Részleges felmentéssel:
– egy gépcsoport esetén: 40 000 Ft
– további gépcsoport esetén egy vizsgán belül: 25 000 Ft

Előképzettség vagy felmentés nélkül:
– egy gépcsoport esetén: 75 000 Ft
– további gépcsoport esetén egy vizsgán belül: 25 000 Ft

Pótórák:
– Elméleti pótórák ára: 4 000Ft/óra
– Gyakorlati pótórák ára: 10 000-15 000Ft/óra gépcsaládtól függően

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Egyesületünk a gépkezelési gyakorlatot az alábbi táblázatban pirossal kiemelt gépek esetében tudja biztosítani (a lista változhat).

Gépcsoportok

Földmunkagépek:
1111 Traktor alapú földmunkagép
1212 Gumikerekes kotró
1222 Lánctalpas kotró
1223 Teleszkópos kotró
1311 Vedersoros kotró és árokásó
1412 Földtoló
1522 Földgyalu
1612 Földnyeső
1712 Statikus henger
1722 Vibrációs henger
1732 Gumihenger

Targoncák és szállítógépek:
3312 Gyalogkíséretű targoncák
3313 Vezetőállásos targoncák
3324 Vezetőüléses targoncák
3327 Vontató targoncák
3336 Autonóm komissiózó targoncák
3411 Dömper (kerekes anyagszállító)
3412 Önrakodó dömperek
3624 Betonszállító mixer gépkocsi
3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek
3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek
3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú
3681 Beton-, bitumen, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát

Emelő és rakodógépek (kivéve targonca):
4111 Járműemelő
4121 Emelő asztal és felrakógép
4141 Parkoló emelő
4191 Szintkülönbség kiegyenlítő
4211 Ollós emelőállvány
4213 Gépjármű emelő-hátfalak
4221 Mobil szerelő állvány
4223 Mobil szerelő kosár
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó
4226 Építési személy- és teherfelvonók
4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
4374 Konténer emelő
4411 Autódaru
4412 Emelve szállító gépjárművek
4431 Lánctalpas daru
4451 Járműre szerelt daru
4341 Toronydaru
4351 Árbócdaru
4371 Bakdaru
4372 Forgódaru
4391 Födémdaru
4361 Híddaru, futódaru
4362 Portáldaru
4373 Ablakdaru
4375 Konzoldaru
4511 Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodó
4572 Kompaktor
4593 Vagonkirakó