Minőségirányítási rendszer

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület egyik legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül társaságunk döntően a résztvevők
munkaerőpiacon történő érvényesülését elősegítő szakmai/informatikai/nyelvi, illetve a szakmai képzésbe történő bekapcsolódást segítő felzárkóztató
képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a munkahelyek megtartását.
Elsősorban székhelyünk vonzáskörzetében kívánunk az álláskeresők, munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas
szakmai színvonalú képzés során sajátíthassanak el tanfolyamainkon a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő
korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és
gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé
tegye munkájukat. Fentieken túl lehetővé kívánjuk tenni a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását is.
Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye
és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.
Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag
elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.
Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési
tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk,
tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.
Intézményünk vezetése stratégiáját az alábbiakban határozta meg:
– Intézményünk őrizze meg és öregbítse eddigi működése során kialakított jó hírnevét és elismertségét.
– Képzési kínálatát a piaci és megrendelői igényeket figyelembe véve folyamatosan fejlessze.
– Képzései szervezése során maximálisan vegye figyelembe megrendelői, valamint egyéb partnerei igényeit és elvárásait.
– A képzéseken résztvevők létszáma és elégedettsége folyamatosan magas legyen.
– Megvalósuljon a korszerű tananyagok, képzési módszerek és eszközök használata, valamint azok folyamatos fejlesztése.
– Szakmailag képzett és elismert, tapasztalt oktatók alkalmazása.
– A felnőttképzési engedély jogszabályi követelményit folyamatosan kielégítő működés.
– Megvalósuljon a folyamatos innováció.
A minőségirányítási kézikönyv megtekinthető az egyesület Székházában.