TÁMOP-3.2.3./09/2

A TÁMOP-3.2.3./09/2 “Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért című pályázaton 38.600.962 Ft-ot nyert Egyesületünk a TÁMOP-3.2.3./09/2-2010-0032 számú, a Tanulás, művelődés – korhatár nélkülcímű projekt megvalósítására.
A projekt során lehetőség nyílt 100 fő nyelvi és 96 fő digitális írástudás non-formális képzésére, 232 fő tehetséggondozására (szakkörök, tehetséggondozó körök, tanórán kívüli foglalkozások), valamint környezetvédelmi és környezettudatos életmód ismereti rendezvények megszervezésére.
A projekt időtartama: 2010. július 1. – 2012. április 30.

Alapvető problémák:

– A humán tantárgyak közül az idegen nyelv magasabb óraszámban történő oktatása sem éri el a kívánt hatást.
– Gyermekeink legtöbbje tanulmányai végeztével nem nevezhető két-három nyelven beszélő európai polgárnak.
– A gyerekek legfeljebb internetes játékokra, közösségi terekre használják a számítógépet, tanulásra elenyésző százalékban
– Ma Magyarországon, így megyénkben is igen csekély óraszám jut természettudományos tantárgyak oktatására az általános iskolákban.
– A hátrányos helyzetű gyerekek szabadidejüket nem mindig megfelelő módon töltik ki, társas kapcsolataik akadoznak, világról alkotott képük a hiányos ismeretek miatt torzulhat.
– Az informatika oktatása ellenére még mindig sok az olyan felnőtt személy, aki ügyeinek intézését nem képes online módon végezni, esetleg nem is ismeri az e-ügyintézés lehetőségeit.
– A munkaképes korú hátrányos helyzetű felnőttek alapvető kompetenciák hiányában képtelenek megfelelő munkához jutni, érvényesülni.

Megoldási javaslatok:

– A gyermekeknek tanórán kívüli, érdeklődésüket felkeltő foglalkozásokat kell szervezni (szakkörök, tehetséggondozó körök, táborok)
– A felnőtteknek hasznos ismeretek megszerzését kell felkínálni. (non-formális nyelvi és digitális kompetencia-fejlesztő programok)

Célcsoportok:
– Hátrányos helyzetű, érdeklődő, tehetséges általános- és középiskolás diákok.
– Minden fiatal, aki a TIT szellemiségével, hagyományaival azonosulni tud, és programjainkban részt kíván venni.
– Hátrányos helyzetű, munkaerő-piacról kiszorult, vagy oda el sem jutó felnőttek akiknek programjaink lehetőséget jelentenek.
pl.: Kismamák, nagycsaládos szülők, munkanélküliek, állami gondozásban
élő fiatal felnőttek, ápolási díjon otthon lévők, egyéb hátrányos
helyzetűek, feltéve, hogy az elmúlt két évben hasonló projektben nem
vettek részt és támogatásban nem részesültek.

Vállalások:

Tanórán kívüli szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások általános- és középiskolásoknak:
– angol nyelv 60 órában 6 csoport
– vizuális kultúra 30 órában 5 csoport
– csillagászat 30 órában 14 csoport
valamint
– környezetvédelem és környezettudatos életmód témában előadások, rendezvények (melyekre az adott iskola összes diákját invitáltuk).
– tehetséggondozó nyári napközis táborok.

Képzések hátrányos helyzetű felnőtteknek:
– angol nyelv 60 órában 8 csoport
– német nyelv 60 órában 2 csoport
– digitális írástudás 20 órában 12 csoport

Együttműködő partnerek:

– Árpád Gimnázium, Tatabánya
– III. Béla Általános Iskola, Tát, Mogyorósbánya
– Eötvös J. Gimnázium és Kollégium, Tata
– Gárdonyi Géza Tagiskola, Tokodaltáró
– Kőkuti Általános Iskola, Tata
– Mindszenty J. Általános Iskola, Esztergom
– Tima Endre Általános Iskola, Szárliget
– Tata Város Önkormányzata
– Tokodaltáró Község Önkormányzata
– Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltsége
– KEM Önkormányzat Mentálhygiénés és Rehabilitációs Intézménye
– Tatabánya Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata
– Magyar Csillagászati Egyesület
– Önkénteseink, tagságunk, oktatóink