XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

Versenykiírás

XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

2021/2022. tanév

A verseny kiírója, rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Letöltés pdf-ben itt!

Társrendező:

 • Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (Sarród)

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • ELTE TTK
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei

Határon túli szakmai partnerek:

 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Galánta)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara (Kolozsvár)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

Támogatóink:

 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Nemzeti Park Igazgatóságok

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:
A Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és a TermészetBÚVÁR c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) biológia témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (13– 14 éves) tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában.

A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

A verseny három fordulóból áll:

 1. iskolai/Budapesten kerületi
 2. megyei/Budapesten fővárosi
 3. Kárpát-medencei döntő

Minden, a versenyen részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Nevezés csak az iskoláktól fogadható el. Az iskolák regisztrációját 2021. november 17. és 2022. január 15. között várjuk.

Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!
A megyékben a regisztrált iskolák, Budapesten pedig a kerületi versenyfelelősök 2022. február 9-től tölthetik le a központi feladatsort.

A verseny ismeretanyaga és fordulói:

1. Iskolai/Budapesten kerületi forduló:

2022. február 11. péntek 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be. Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet egyedi versenykiírásában tesz közzé 2021. október 30-ig bezárólag.

A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2021. szeptember 30-ig.

Budapesten a kerületi versenyfelelősök feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése az MTT-be. Kerületenként a három legmagasabb pontot elért tanuló nevezhető a budapesti döntőre.

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu). Határidő: 2022. március 4. péntek

Az iskolai / kerületi forduló felkészülési anyaga:

 • Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.
 • Ökológiai alapismeretek.
 • TermészetBÚVÁR folyóirat 2021. év 3, 4. számai: POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM, ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó ismeretek.

2. Megyei/fővárosi forduló:

2022. április 9. szombat, 10:00 óra

A megyei forduló megvalósításában a megyei TIT szervezetek, ennek hiányában kijelölt iskolák segítenek. A megyei forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg és teszi közzé a megyei versenykiírásban.

A fővárosban a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) bonyolítja a versenyt Ellermann-Szeip Gréta szaktanár (elérhetősége: szeipgreta@fazekas.hu; tel: +36 1 210 1030/220 mellék) koordinálásával.

A megyei/budapesti döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A központi feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc. Holtverseny esetére +10 kérdésből álló feladatlapot biztosítunk. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut a Kárpát-medencei döntőbe.

Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.

Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.

A megyei/fővárosi forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény/szervezet eljuttatja az MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.
Beküldési határidő: 2022. április 29. péntek.

A külhoni versenyszervezőktől 2022. május 6-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott
diákok listáját.

A megyei forduló ismeretanyaga:

 • Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.
 • Ökológiai alapismeretek.
 • TermészetBÚVÁR folyóirat 2021. év 3., 4., 5., 6. és a 2022.év 1. számai: A POSZTER, a VIRÁGKALENDÁRIUM és az ÚTRAVALÓ képei és cikkei. Ajánlott irodalomként a
  kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikkek alapvető ismeretanyaga is. Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu
 • Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Az idei évben az Aggteleki Nemzeti Park és a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a TermészetBÚVÁR által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. A leporellók elérhetők a honlapon: www.tbuvar.hu.

3. Kárpát-medencei döntő:

 2022. május 27–28–29. (péntek–szombat–vasárnap)

Helyszíne: Fertő-Hanság Nemzeti Park
Az országos döntő három fordulóból áll:

 • kiselőadás (szóbeli) – 25 pont
 • elmélet (írásbeli) – 70 pont
 • terepgyakorlat – 85 pont

Kiselőadás: a versenyző által képviselt megye egy védett vagy nem védett területének bemutatása, kivéve a komplett nemzeti park bemutatását. (Az 5 perces kiselőadás témája lehet a természetben  végzett saját megfigyelés vagy szakköri munka keretében végzett környezet-természetvédelmi tevékenység, terepi vizsgálódás, amiben a tanuló aktív szereplőként részt vett. Projektor használata biztosított.)
A választott terület bemutatásának szemléltetése prezentációval (fényképpel, rajzzal, diagrammal, videóval stb.) történhet, az esetlegesen használt videó anyag hossza összesen nem lehet több 1 percnél!

A kiselőadások értékelésénél – több más dolog mellett– a zsűri kiemelten figyeli:

 • a kiselőadás témája megfelel-e a kiírásnak?
 • a választott téma a korosztálynak megfelelő-e?
 • a téma érdekessége/aktualitása;
 • a választott terület térképen való megjelölése;
 • saját/más által készített szemléltetőeszköz pl. fénykép forrásának jelölése, illetve aránya;
 • az előadó személyisége, előadókészsége;
 • az időkorlát betartása (a versenyzőnek hagyjuk végigmondani a kiselőadását, de mérjük az
  időt és a túl rövid, illetve az öt percet jelentősen meghaladó munkákat pontlevonással sújtjuk).

Az elméleti forduló ismeretanyaga a megyeihez képest kibővül a TermészetBÚVÁR 2021. év 2. számában megjelenő cikkekkel.

Az MTT a döntőbe jutott versenyzőknek és a felkészítő tanároknak emléklapot ad. A verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül, míg az első helyezett tanuló és tanára a Társulat Herman Ottó érmét is megkapja.

A döntő első 3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2022 nyarán részt vehetnek a tervezett egy hetes IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborban.

A háromnapos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kapcsolat:

Általános kérdésekben:

Kovács Eszter MTT ügyvezető igazgató
tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556Herman 2022
e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

Szakmai kérdésekben:

Bódis Bertalan a verseny szakmai vezetője
tel. +36 30 627-0704
e-mail: bodisberci@gmail.com
Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat.
Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

FONTOS:
Amennyiben a járványhelyzet és az azzal kapcsolatos kormányzati intézkedések azt indokolják, nem zárhatók ki az esetleges változtatások. Ez esetben Társulatunk időben tájékoztatást ad.

Budapest, 2021. augusztus 30.

Dr. Dévai György
professor emeritus,
az MTA doktora,
az MTT Biológiai Szakosztály elnöke

Dr. Tardy János, PhD
c. egyetemi tanár,
az MTT ügyvezető elnöke