XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

Versenykiírás

 XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

2021/2022. tanév

A verseny kiírója, rendezője:

 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

Letöltés pdf-ben itt!

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger)
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület

 

Határon túli szakmai partnerek:

 • Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT, Kolozsvár)
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Galánta)
 • Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Selye János Egyetem (Komárom)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

Támogatóink:

 • Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató
 • Bethlen Gábor Alapkezelő – Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Egis Gyógyszergyár
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • Servier Hungária Kft

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:

A Magyar Természettudományi Társulat      www.mtte.hu

és a TermészetBÚVÁR c. magazin               www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat kémia témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (1314 éves) tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam.

 

A verseny fordulói: iskolai verseny (a fővárosban ezt kerületi forduló követi), megyei/fővárosi döntő, Kárpát-medencei döntő.

 

Budapesten a kerületi forduló ismeretanyaga a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján olvasható.

 

Az iskolai és a megyei/fővárosi döntő ismeretanyaga (a hagyományos témák):

 

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai, anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék).
  • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek. Néhány fontosabb oldószer (víz, alkohol, benzin)
  • Atomszerkezet, periódusos rendszer
  • Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások
  • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia). A levegő összetétele, fontosabb jellemzői
  • Levegőszennyeződések
  • Ionok és egyszerű ionvegyületek

 

8.  évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam anyagán felül:

 • Redoxi és sav-bázis reakciók
 • A kristályos anyagok rácstípusai
 • Szervetlen kémia:
  • A halogénelemek főbb tulajdonságai, a klór. A hidrogén-klorid, a hipó és a klórmész. A sósav reakciói fémekkel
  • Az oxigén, oxidok és A víz és fontosabb tulajdonságai (reakciója fémekkel, nemfém- és fém-oxidokkal). Az égetett- és az oltott mész. A NaOH
  • A kén és A kénsav (tulajdonságai, felhasználása, előállítása) és fontosabb sói (pl. gipsz, glaubersó, keserűsó)
  • A  nitrogén.   A   nitrogén      A   salétromsav.   Az   ammónia    és az ammóniumsók
  • A szén módosulatai. A szén oxidjai, a szénsav. A szénsav sói: mészkő, dolomit, sziksó, szódabikarbóna
  • A szilícium, a kvarc és a szilikátok (pl. vízüveg)
 • Szerves kémia:
  • Energiaforrások. Kőolaj és földgáz. Néhány szénhidrogén (metán, etán, oktán) fontosabb tulajdonságai, égése. Megújuló energiaforrások (pl. bioetanol), alternatív energiaforrások

A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).

 

 1. Házi döntő (iskolai, kerületi versenyek): február 18-ig bezárólag

A házi/iskolai fordulókat az iskolákban, a szaktanárok által, a kiírt ismeretanyag alapján elkészített feladatlapokkal kell lebonyolítani.

 

Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2021. október 30-ig bezárólag.

 

A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2021. szeptember 30-ig.

 

Az iskolai eredményekről tájékoztatást kell küldeni a megyei felelősöknek 2022. február 25- ig. A megyei versenyfelelőseink listáját megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján.

 

Budapesten a kerületi versenyeket 2022. február 9-én szerda 1415 óráig a kerületi versenyfelelősök szervezik. A kerületi versenyek felelőseinek névjegyzékét, e-mail címét 2021. november 30. után megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján. A kerületi versenyekre központi feladatlap készül.

 

A kerületi fordulón elért eredményeket az MTT honlapjáról letölthető táblázatban kell beküldeni 2022. március 3-ig.

 

A kerületi és budapesti fordulókkal kapcsolatos kérdésekre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető szaktanára, Albert Attila (albert@fazekas.hu) ad választ.

 

A kerületi versenyfelelősök a fővárosi döntőbe jutottak adatait legkésőbb 2022. március 9-ig megküldik az www.mtte.hu honlapról letölthető táblázatban a Titkárságára, az mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu e-mail címre.

 

 

 1. Megyei/fővárosi döntő: március 25. péntek 14:00 óra

A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyamon és külön a 8. évfolyamon. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság értékeli. A helyszíni javítás és értékelés után a helyi versenybizottság kihirdeti a helyezéseket, de nem dönt arról, hogy kik jutnak az országos döntőbe.

 

Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.

 

Az előző évekhez hasonlóan kérjük a 8–10 legjobb, ezen felül, ha van, a 75 pont feletti dolgozatokat megyénként és évfolyamonként beküldeni 2022. április 5-ig a következő címre:

Kovács Eszter ügyvezető igazgató MTT Titkárság 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

 

A beküldött dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen felüljavítja, és évfolyamonként ismételten rangsorolja.

 

A Kárpát-medencei döntőbe jutottak névsorát a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu honlapján tesszük közzé 2022. május első hetében.

 

A döntőbe bejutó magyarországi tanulók száma maximum 30–30 fő. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.

A döntő részvevőit a megyei/fővárosi döntők, illetve a felüljavítás eredményei és az elért pontszám alapján kialakult abszolút sorrendnek megfelelően választjuk ki. A minél szélesebb részvétel elősegítése érdekében az országos versenybizottság kezdeményezheti néhány tehetséges versenyző országos döntőre való behívását a fenti keretszámon felül.

 

A külhoni versenyszervezőktől 2022. május 5-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákok listáját.

 

 

 1. Kárpát-medencei döntő:
 2. május 272829. (péntek–szombat–vasárnap)

 

Helyszíne: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – Eger

 

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:

A 7. évfolyamos tanulók részére:

A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai

 • Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat)
 • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek
 • Atomszerkezet, periódusos rendszer
 • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia)
 • Ionok és ionvegyületek
 • Savak, bázisok, sók, kémhatás
 • Kémiai reakciók, kémiai számítások

A 8. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam és a megyei forduló anyagán felül:

 • Vízkeménység és vízlágyítás. Műtrágyák
 • A fémek redukáló sora
 • Szervetlen kémia (bővítés):
  • A hidrogén-peroxid
  • A foszforsav sói (pl. trisó, foszforit, szuperfoszfát)
  • A salétromsav tulajdonságai. A salétromsav sói (pl. chilei salétrom)
  • Az alkálifémek és alkáliföldfémek
  • A vas és az alumínium (és ipari előállításuk)
  • A réz, az ezüst és az A réz-szulfát
 • Szerves kémia:
  • szénhidrátok: szőlőcukor, gyümölcscukor, tejcukor, répacukor, keményítő, cellulóz
  • szappanok
  • fehérjék, zsírok, olajok, alkoholok (metil- és etil-alkohol, glikol), szerves savak

 

A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakciónak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).

 

A döntő fordulói:

 • írásbeli (120 perc, 100 pont)
 • laborgyakorlat (60 perc, 25 pont)
 • szóbeli (5 perc + felkészülés, 25 pont)

Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg az első helyezett diákok és tanáraik a Hevesy György érem elismerésben is részesülnek. Az egyes fordulók győzteseit is jutalmazzuk.

 

 

A döntő első 3–3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2022 nyarán részt vehetnek az MTT tervezett egy hetes

 1. Kárpát-medencei Tehetségtáborában.

 

A háromnapos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő anyagi hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

 

FONTOS:

Amennyiben a járványhelyzet és az azzal kapcsolatos kormányzati intézkedések azt indokolják, nem zárhatók ki az esetleges változtatások. Ez esetben Társulatunk időben tájékoztatást ad.

 

 

Kapcsolat:

 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kovács Eszter ügyvezető igazgató

tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556

e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1. Budapest, 2021. augusztus 27.

 

Dr. Hórvölgyi Zoltán, az MTA doktora,

egyetemi tanár s.k.

Dr. Tardy János, PhD

s.k.

az országos versenybizottság és c. egyetemi tanár,
az MTT Kémiai Szakosztály elnöke az MTT ügyvezető elnöke
horvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu