XXX. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny

VERSENYKIÍRÁS

XXX. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny

2021/2022. tanév

A verseny kiírója, rendezője

a Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület Mezőtúr

Letöltés pdf-ben itt!

Szakmai együttműködők:

 • Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda (Mezőtúr)
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • NEFAG Szolnok
 • Alföldkutatásért Alapítvány Kisújszállás
 • Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, és Kollégiuma (Mezőtúr)
 • TIT Szövetség tagegyesületei

Támogatóink

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 • Agrárminisztérium
 • Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Szarvas
 • Országos Erdészeti Egyesület
 • Mezőtúr Város Önkormányzata
 • Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány

A verseny célja:

A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

A verseny ismeretanyaga:

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Bükki Nemzeti Parkról és az Őrségi Nemzeti Parkról szerzett ismeretekkel.

A verseny alapirodalma:

A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBúvár című lap 2021. 3-4-5-6. és a 2022. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges információk (2022. 2. szám csak az országos döntőben szerepel). A Bükki Nemzeti Park és a Őrségi Nemzeti Park alapvető ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett leporellók segítségével, amelyek díjtalanul letölthetőek a honlapról: http://www.tbuvar.hu/.

A verseny fordulói:

1. Iskolai/házi forduló: március 3. (csütörtök) 14 óra

A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek.

Ebben a tanévben minden résztvevő iskolának az első fordulót megelőzően megyénként (a budapestieknek kerületenként) regisztrálnia kell új honlapunkon (https://kaankarolyverseny.hu/jelentkezes/ az ott leírt útmutató szerint.

Nevezés csak az iskoláktól fogadható el.

Az iskolák regisztrációját 2022. január 17. és 2022. február 25. között várjuk.

A megyei versenyre jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, a házi verseny résztvevőinek száma) 2022. március 11-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz, akik 2022. március 18-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.(Dr. Krizsán Józsefné E-mail: kaanorszagosversenybizottsag@gmail.com)

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 80 perc. A megyei fordulóba jutás feltételeit a megyei szervező határozza meg, Budapesten kerületenként a 3-3 legmagasabb pontszámot elérő ötödikes és hatodikos tanuló nevezhető a budapesti döntőre.

 

2. A megyei (fővárosi) forduló: április 22. (péntek) 10 óra

A megyei fordulót a versenyfelelősök az erdőgazdaságok és a helyi partner szervezetek segítségével szervezik meg. A versenyzők az írásbeli forduló értékelése alatt a versenyhelyszín közelében szakmai programon vagy terepgyakorlaton vehetnek részt.

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben a legmagasabb pontszámot elért ötödikes és hatodikos tanuló közül az juthat az országos döntőbe, aki a versenybizottság által biztosított újabb feladatlapot jobb eredménnyel oldja meg. A fővárosból a legmagasabb pontszámot elért 3 ötödikes és 3 hatodikos tanuló jut be az országos döntőbe. A megyei verseny eredménylistáját (név, iskola, felkészítő tanár, pontszám) a versenybizottság titkárának Dr. Krizsán Józsefnének 2022. április 25-ig kell elküldeni E-mail: E-mail: kaanorszagosversenybizottsag@gmail.com

(A vírushelyzet miatti korlátozások esetén a megyei/fővárosi fordulókat online formában bonyolítjuk le. A továbbjutó versenyzők és felkészítő tanáraik erről értesítést kapnak)

A megyei/fővárosi forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg, elérhetőségét a verseny honlapján (http://kaankarolyverseny.hu/) tesszük közzé.

3. Országos forduló: 2022. május 20-21-22. (péntek-szombat-vasárnap) Helye: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth út 2.

Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről összesen 6 fő juthat az országos döntőbe, de egy intézményből maximum 2 fő.

A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről. Téma lehet: az élővilág (például:

 

erdeink, őshonos növények és állatok, stb.) átalakulása, de bemutathatók az életmód és a foglalkozások, illetve a környezetvédelmi hagyományok, akciók is.

Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

Az országos forduló része a poszter verseny. Egy A/1-es méretű posztert (akasztóval együtt) kell készíteni minden résztvevőnek. Ez a poszter alapját képezi annak a kiállításnak, amelyet hagyományainkhoz híven az országos verseny ideje alatt fogunk rendezni.

A poszter témája: Szülőföldem védendő értékei

A technika tetszőlegesen választható (fotó, rajz, festmény, grafika technikák, kollázs- montázs, esetleg domborműszerű megoldások)

A három napos országos fordulón a tanulók és a felkészítő tanárok költségtérítésének mértéke (hozzájárulás a technikai lebonyolítás költségeihez: szállás, étkezés, helyi utazások) a támogatásoktól függ. Erről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

(A vírushelyzet miatti korlátozások esetén az országos fordulót online formában bonyolítjuk le. A továbbjutó versenyzők és felkészítő tanáraik a versenybizottság által megadott módon regisztrálhatnak a döntőre.)

A versenyeredmények közzététele:

 1. május 22-én Mezőtúron a záróünnepségen, a TermészetBúvár 2022/4. számában és az Interneten a http://tbuvar.hu/, www.kaankarolyverseny.hu, www.oee.hu honlapokon tekinthetők meg az eredmények. A háromnapos versenyről video- és fotódokumentáció készül. A korábbi versenyek video anyagai az interneten elérhetők. YouTube: Kaán Károly verseny.

A verseny díjazása:

A fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet (Az Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Kossuth, Munkácsy és Mednyánszky – díjas szobrászművész.) és tárgyjutalmat kapnak. A TermészetBÚVÁR Alapítványtól a magazin egy éves előfizetését, könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok és A mi erdőnk egy éves előfizetését, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy- és könyvjutalmat kapnak. További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. Az országos forduló résztvevői kedvezményes táborozási lehetőséget kaphatnak a XX. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 71. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház). Minden döntőbe jutó tanuló (25 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok.

Kapcsolattartók: Szakmai kérdésekben:

 

Bódis Bertalan Juhász-Nagy Pál díjas tanár, Kaán Károly Verseny zsűri elnöke biológia – földrajz-természetismeret országos szakértő

elérhetősége mobil: +36 30 627 0704, e-mail: bodisberci@gmail.com

A szervezési kérdésekben:Dr. Krizsán Józsefné – Pro Natura díjas tanár, a Kaán Károly Versenybizottság titkára

5400 Mezőtúr, Sugár út 10. Email: drkrizsanjozsefne@gmail.com mobil tel: +36 30 478 2141 vezetékes tel:+36 56 350 940

Mezőtúr, 2021. június. 24.

 

Dr. Tóth Albert s.k. professor emeritus

a Kaán Károly Versenybizottság elnöke

 

Bódis Bertalan s.k. országos szakértő

a Kaán Károly Verseny zsűri elnöke