Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny

Versenykiírás

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny

2021/2022. tanév

A verseny kiírója és rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

 Letöltés pdf-ben itt.

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger)
 • ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger)
 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
 • Magyarhoni Földtani Társulat
 • Magyar Földrajzi Társaság
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület

 

Határon túli szakmai partnerek:

 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Galánta)
 • Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Csíkszereda)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

Támogatóink:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Bethlen Gábor Alapkezelő – Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Nemzeti Park Igazgatóságok
 • Földtudományi Civil Közösségek (FöCiK) tagegyesületei

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:

a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és

a TermészetBÚVÁR c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) földrajz–földtan témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (13–14 éves) tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam. A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

A verseny három fordulóból áll:

 • iskolai/Budapesten kerületi
 • megyei/Budapesten fővárosi
 • Kárpát-medencei döntő

 

Minden, a versenyen részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Regisztráció csak az iskoláktól fogadható el.

Az iskolák regisztrációját 2021. november 17. és 2022. január 15. között várjuk.

Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!

 

A megyékben a regisztrált iskolák, Budapesten pedig a kerületi versenyfelelősök 2022. február 16– tól tölthetik le a központi feladatsort.

 

A verseny ismeretanyaga és fordulói:

 

Megyékben iskolai/Budapesten kerületi forduló:

február 17. csütörtök 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.

 

Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet egyedi versenykiírásában tesz közzé 2021. október 30-ig bezárólag.

 

A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2021. szeptember 30-ig.

Budapesten a kerületi versenyfelelősök feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése az MTT-be. Kerületenként és évfolyamonként 2–2 tanuló nevezhető a budapesti döntőre.

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

 

A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu). Határidő: 2022. február 22. kedd

 

Az iskolai/kerületi forduló ismeretanyaga:

7. évfolyamos tanulók részére:

  • Időjárás, éghajlat Térképészeti alapismeretek.
  • A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti
  • Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi
  • Éghajlati övezetek jellemzői.
  • A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története.

8. évfolyamos tanulók részére:

   • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség – Tájékozódás a térképen és a valóságban
   • A Föld és a Világegyetem – A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat
   • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – Kárpát-medence felszíne
   • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:

OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1 teljes.pdf OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010801_1 teljes.pdf OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1 teljes.pdf OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1 teljes.pdf

Megyei/fővárosi forduló:

április 2. szombat 10:0012:00 óra

A megyei forduló megvalósításában a megyei TIT szervezetek, ennek hiányában kijelölt iskolák segítenek. A megyei forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg és teszi közzé a megyei versenykiírásban.

A fővárosban a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest,

Horváth Mihály tér 8. Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) bonyolítja a versenyt Vizy Zsolt vezető szaktanár (elérhetősége: vizsol@fazekas.hu; 06-30-552-8159) koordinálásával.

A megyei/budapesti döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A központi feladatlap 100 pontos, holtverseny esetére +10 kérdésből áll, a megoldás időtartama 120 perc. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló jut a Kárpát-medencei döntőbe.

Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.

Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.

A megyei/fővárosi forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény eljuttatja az MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.

Beküldési határidő: 2022. április 8. péntek.

A külhoni versenyszervezőktől szintén 2022. április 8-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákok listáját.

A megyei/budapesti döntő ismeretanyaga:

7. évfolyamos tanulók részére:

 • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi
 • A földrajzi övezetesség
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza.
 • Tananyagon kívül:
 • A TermészetBÚVÁR folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei: 2021/3,4,5,6, 2022/1.
 • Teleki Pál élete és munkássága (mtte.hu)

8. évfolyamos tanulók részére:

  • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői (a centrum- és periféria- országok sajátosságai), a Kárpát-medence felszíne.
  • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.
  • Magyarország gazdasági élete.
  • TermészetBÚVÁR folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2021/3, 4,5,6. 2022/1.
  • Teleki Pál élete és munkássága (mtte.hu)

3. Kárpát-medencei döntő:

május 13-14-15. (péntek–szombat–vasárnap)

Helyszíne: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – Eger

A Kárpát-medencei döntő fordulói:

 • írásbeli – 100 pont
 • terepgyakorlat – 50 pont
 • szóbeli – 50 pont

A versenyzők az első, írásbeli fordulót az MTT által összeállított központi feladatlap megoldásával teljesítik. A feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc.

A Kárpát-medencei döntő második fordulója gyakorlati jellegű. A két évfolyam versenyzőinek közösen szervezett terepbejárásából és a terepbejáráson bemutatottak alapján készített feladatsor megoldásából áll. A feladatlap 50 pontos, megoldására 30 perc áll rendelkezésre.

A Kárpát-medencei döntő harmadik fordulója az évfolyamonként szervezett szóbeli verseny. Ennek során a versenyzők tételsorból kihúzott témákban rövid, 5 perces előadásokat tartanak, ami térképhasználattal és a terepi fordulóhoz kapcsolódó kőzetfelismerési feladattal egészül ki. A versenyző a szóbeli előadás előtti felkészülés ideje alatt jegyzeteket készíthet. A szóbeli versenyen csak a szervezők által biztosított falitérképek, atlaszok használhatók. A szóbeli fordulón 50 pont érhető el. A szóbeli tételei az ismeretanyagban megadott tananyaghoz kapcsolódnak, de nem egy-egy tankönyvi „leckére”, hanem az összefüggések meglátására, problémák megoldására épülnek.

A versenyzők és a felkészítő tanárok emléklapot kapnak. Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg az első helyezett diákok és tanáraik a Teleki Pál érem elismerésben is részesülnek.

A döntő első 33 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2022 nyarán részt vehetnek az MTT által tervezett egy hetes 1. Kárpát-medencei Tehetségtáborban.

 A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:

 7. évfolyamos tanulók részére:

 • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi
 • A földrajzi övezetesség
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália, Amerika, a sarkvidékek és a világtenger földrajza.
 • Ázsia természetföldrajza.

A tananyagon felül:

 • A TermészetBÚVÁR folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2021/3,4,5,6. 2022/1,2.
 • Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: mtte.hu,
 • Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani
 • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett

8. évfolyamos tanulók részére:

 • Kárpát-medence természetföldrajza – Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza.

A tananyagon felül:

 • A TermészetBÚVÁR folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2021/3,4,5,6. 2022/1,2.
 • Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: mtte.hu
 • Alapvető térképészeti, kőzettani–földtani
 • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett

Ajánlott tankönyvek:

 • Földrajz FI 506010701/1 (Újgenerációs tankönyv) – Földrajz 7. AP-071306
 • Földrajz MS-2609 ehhez kapcsolódva: – Földrajz 7. kieg. MS-2979U
 • Földrajz tankönyv – FI-506010801/1 – Földrajz 8. AP-081305
 • Földrajz MS-2609 (nem tévedés, a tankönyv európai része a nyolcadikosoknak!)
 • Földrajz MS-2613 – Földrajz 8. kieg. MS-2983U

A háromnapos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

FONTOS:

Amennyiben a járványhelyzet és az azzal kapcsolatos kormányzati intézkedések azt indokolják, nem zárhatók ki az esetleges változtatások. Ez esetben Társulatunk időben tájékoztatást ad.

Kapcsolat:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kovács Eszter ügyvezető igazgató

tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556

e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

Levelezési cím: 1137. Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat. Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

Budapest, 2021. augusztus 27.

 

Dr. Tardy János, PhD s.k.                             Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, PhD habil. s.k.

 1. egyetemi tanár, rektor,

az MTT ügyvezető elnöke                            az MTT Földtudományi Szakosztály elnöke